top of page
 • Writer's pictureTiia Ung

Miten sisällöntuottaja voi kirjoittaa alasta, jota ei tunne?

Päivitetty: 30. tammik.

Moni yritys ja yhteisö pohtii parhaillaan sisällöntuotannon ulkoistamista. Mieleen saattaa kuitenkin hiipiä epäilys, osaako ulkoistettu sisällöntuottaja kirjoittaa oikeanlaista sisältöä, jos hän ei tunne asiakkaan toimialaa. No miten on, osaako?

Freelancer sisällöntuottaja pitää kädessään hehkulamppua, joka kuvastaa idean syttymistä pään päällä.

Kun työskentelin markkinointitoimistossa sisällöntuottajana, kirjoitin sisältöjä muun muassa autoista, ohjelmoinnista ja rahoituksesta. Voin kertoa, että nämä aihealueet olivat kaukana osaamisestani. Miten kävikään? Kyseiset tekstit löytyvät tänä päivänä Googlen kärkisijoilta ja ovat varsin luettuja blogiartikkeleita.


Jos jännität sisältöjen ulkoistamista, voin heti kättelyssä rauhoitella sinua. Ulkoistaminen menee todennäköisesti oikein hyvin, eritoten jos olet pyytänyt freelance-sisällöntuottajalta tekstinäytteitä, jutellut hänen kanssaan ja saanut selkeän käsityksen kokonaisuudesta.


On kuitenkin ymmärrettävää, jos kauhuskenaariot pyörivät päässäsi; uusi jännittää aina, eikä kukaan halua tuhlata rahaa huonoihin investointeihin. Miten voit olla varma, että sisällöntuottaja toteuttaa sen, mitä toivot?


Sisällöntuottajalla ei ole sinun ammattitaitoasi – miten ihmeessä hän voisi onnistua?


Vaikka sisällöntuottajalta puuttuu sinun ammattitaitosi ja laaja käsityksesi alastasi, hänellä on yksi merkittävä valttikortti taskussaan: taito tuottaa sisältöä.


Sisällöntuottajat ovat kirjoittamisen ammattilaisia, jotka ovat tottuneet työkseen tekemään tekstejä mitä moninaisimmista aiheista. Jotta tekstistä syntyy lukukelpoista ja laadukasta, sisällöntuottajaa auttavat myös muut kirjoittajan työkalupakissa piilevät tekijät: kielellisen ilmaisun taito, muuntautumiskyky ja kyky omaksua helposti uutta tietoa. Näiden tekijöiden avulla vierasta ammattialaa koskeva teksti luonnistuu kohtuullisen helposti kirjoittajalta kuin kirjoittajalta.


Onnistunut sisältö edellyttää myös riittävää perehtymistä aiheeseen. Lahjakas freelance-kirjoittaja sukeltaa aina huolellisesti asiakkaan ammattialaan ja tutkailee sitä monelta eri kantilta. Myös kohderyhmän tunteminen on yhtä tärkeää, tuleehan sisällön ennen kaikkea puhutella nimenomaan kohderyhmää.


Freelancer sisällöntuottaja istuu sohvalla ja kirjoittaa kalenteriin merkintöjä.
Sisällöntuottaja perehtyy asiakkaan ammattialaan huolellisesti. Sinä voit olla suurena apuna hänelle.

Miten voit auttaa freelance-kirjoittajaa tekemään onnistuneen tekstin?


Sisällöntuottajan työskentelyä voi verrata muihin luoviin ammatteihin. Arkkitehti, graafikko tai leipuri, joka leipoo erityisen kakun juhlapäivääsi varten, eivät nyhjäise luomuksiaan tyhjästä. Sen sijaan tapaatte kenties monissa palavereissa, joissa hahmottelette yhdessä, mitä tuleman pitää, eikö vain? Niin on myös freelance-sisällöntuottajan kanssa. Sisällön tuottaminen on ennen kaikkea yhteistyötä.


Ikävä kyllä, minulla kuten monilla muillakin kirjoittajilla on kokemusta asiakkaista, jotka ovat olettaneet tekstin syntyvän ilman tukea. Jos tekijä ei saa riittävästi tietoa asiakkaalta, teksti voi lähteä jo alussa kohti pöpelikköä. Ja se aiheuttaa harmia molemmille osapuolille.


Tottahan toki tekstin kirjoittaminen luonnistuu keneltä tahansa nohevalta freelance-sisällöntuottajalta. On kuitenkin eri asia saada asiakkaan ääni ja yksityiskohdat kuuluviin tekstissä. Siihen kokeneetkin kynäniekat tarvitsevat asiakkaaltaan apua.


Sinä voit edesauttaa sisällöntuottajaa onnistumaan työssään. Miten? Eritoten nämä kolme tekijää korostuvat:

 1. Tarjoa sisällöntuottajalle riittävät pohjatiedot, jotta työ etenee odotetulla tavalla.

 2. Ole tavoitettavissa, jos kirjoittaja kaipaa sinulta lisätietoja tai apua.

 3. Tarkista teksti lopuksi ajan kanssa ja anna kommenttisi – näin autat sisällöntuottajaa viilaamaan tekstin.

Lukaise myös, miten voit löytää markkinoilta juuri sinulle sopivan freelance-sisällöntuottajan.


Prosessi helpottaa yhteistyötä


Yhteistyö alkaa yleensä aloituspalaverista. Palaverissa sovitte kirjoittajan kanssa toimeksiannon sisällöstä. Aina aloituspalaveria ei tarvitse pitää, vaan puhelinsoitto tai sähköposti riittää hyvin työn käynnistymiseen.


Kun alkusuunnitelmat ovat selkeät, sisällöntuottaja jatkaa omatoimisesti aiheeseen perehtymistä. Perehtymiseen voi kuulua esimerkiksi kirjaston kirjojen lainaaminen ja netissä aiheeseen tutustuminen. Vielä parempi on, jos tekijä saa sinulta lähdemateriaalia tai pohjatietoja vaikka ranskalaisilla viivoilla tekstiä varten.


Kun sisällöntuottaja kokee perehtyneensä riittävästi aiheeseen, alkaa tekstin kokoaminen. Tässäkään vaiheessa kirjoittajaa ei saa kuitenkaan jättää oman onnensa nojaan, vaan hän saattaa tarvita matkan varrella sinulta kommentteja. Ole siis tavoitettavissa.


Lopuksi sinun tehtäväsi on käydä teksti huolella läpi omasta vinkkelistäsi. Yleensä yhteistyöhön kuuluu yksi tai kaksi kommenttikierrosta riippuen toimeksiannon laajuudesta. Voit käydä kommentit suullisesti läpi sisällöntuottajan kanssa tai koota ne kirjallisesti. Jokaisella freelance-sisällöntuottajalla on oma tapansa pyytää kommentteja.


Kun olet antanut palautteesi, kirjoittaja viimeistelee tekstin. Ja avot, paketti on valmis!


Kannattaako etsiä käsiinsä erikoistunut sisällöntuottaja vai ei?


Yksi antoisimmista aloista, jolle kirjoitin markkinointitoimistossa työskennellessäni tekstejä, oli ohjelmointiala. Samalla se oli myös hankalin ala, koska aiheet olivat hyvin spesifejä ja minulle entuudestaan täysin tuntemattomia.


Miten sitten etenin? Käytin paljon aikaa perehtyäkseni toimialaan. Asiakas oli pitkin matkaa ilahduttavan avulias, mikä helpotti merkittävästi teemojen sisäistämistä. Asiakkaan myönteinen palaute tekstieni jälkeen kruunasi vaivannäön. Erityisesti mieleeni jäi yrityksen toimitusjohtajan kommentti:


“Erittäin taitavasti ja juuri oikeaan henkeen kirjoitettu teksti! Jos tuonne jotain pientä haluaisikin viilata, niin näin hyvään tuotokseen en yksinkertaisesti kehtaa alkaa koskemaan.”


Kun jäin pois palkkatyöstä, kyseisen ohjelmistoyrityksen markkinointipäällikkö sen sijaan tuumasi minulle puhelimessa:


“Olemme tykänneet todella paljon teksteistäsi. Jos olet voinut kirjoittaa näin hyvin aiheista, jotka eivät ole sinulle entuudestaan tuttuja, miten hyviä tekstejä saatkaan aikaiseksi, kun pääset freelancerina kirjoittamaan teemoista, jotka ovat itsellesi tärkeitä.”


Kyseisen markkinointipäällikön palautteeseen kiteytyy oikeastaan kaksi tärkeää asiaa:

 1. Sisällöntuottaja voi perehtyä entuudestaan tuntemattomaan aiheeseen ja tuottaa laadukkaan tekstin.

 2. Sisällöntuottaja voi erikoistua tiettyihin ammattialoihin ja kirjoittaa vain aiheista, jotka tuntee parhaiten.


Freelancer sisällöntuottaja laatii läppärillä tekstiä asiakkaalleen. Pöydällä on muutama muistikirja.
Ennen yrittäjyyttä kirjoitin aiheista, joita markkinointitoimistossa sain eteeni. Freelancerina sen sijaan keskityn asiakkaisiin, joille ekologiset ja eettiset arvot ovat tärkeitä tai joiden liiketoiminta keskittyy aineettomaan hyvään.

Mutta kannattaako valita sisällöntuottaja, joka on erikoistunut omaan alaasi? Kun kirjoittaja erikoistuu, hänestä kuoriutuu alan asiantuntija. Kun siihen vielä lisätään tekijän (loputon) kiinnostus toimialaa tai teemoja kohtaan, luovuudella ei ole rajoja. Siksi suosittelen, että kyllä, sinun kannattaa pyrkiä löytämään freelance-sisällöntuottaja, joka tietää jo valmiiksi toimialastasi.


Sisällöntuottaja voi myös olla erikoistumatta mihinkään tiettyyn aihealueeseen. Siinäkin on etunsa: mieli pysyy virkeänä, ja kirjoittaja saa mahdollisuuden oppia uutta eri ammattialoista. Ajan mittaan tekijä oppii erilaisten alojen ammattisanastoa ja voi siten palvella useita saman alan toimijoita tulevaisuudessa.


Ei siis silti kannata torpata sisällöntuottajaa, vaikka ammattialasi olisi hänelle toistaiseksi tuntematon. Taitava freelance-kirjoittaja osaa kirjoittaa alasta kuin alasta, etenkin jos hän saa sinulta työhön taustatukea ja lähdemateriaalit ovat riittävät.


Lue myös, mitkä 3 tekijää auttavat freelance-sisällöntuottajaa tekemään laadukasta sisältöä.


Sisällöntuottajan tulee kertoa sinulle, jos aihe on hänelle liian vaikea


Toisinaan ala voi osoittautua niin haastavaksi, että kirjoittajan ei ole järkevää tarttua toimeksiantoon. Teksti saattaa esimerkiksi sisältää paljon ammattisanastoa, jota ulkopuolinen ei voi sisäistää kovin helposti. Tällöin sisällöntuottajan velvollisuutena on olla rehellinen.


Sisällöntuottaja voi toki aina päntätä aihetta. Pänttäämisellä on kuitenkin rajansa; pitkäaikainen pänttääminen ja opiskelu veisi paljon yksinyrittäjän resursseja.


Ei kuitenkaan kannata lannistua, jos kirjoittaja toteaa ettei teksti luonnistukaan häneltä. Freelance-sisällöntuottajan verkostot ovat yleensä kattavat, joten hän voi varmastikin suositella sinulle toista tekijää, jolle aiheesi on tutumpi. Yhteyttä kannattaa siten ottaa ja tiedustella rohkeasti yhteistyön mahdollisuutta, sillä todennäköisesti yhteydenottosi kantaa joka tapauksessa hedelmää.


Sisällöntuottaja saattaa olla idearikas tekijä ja tuoda esille asioita, joita et osannut itse edes ajatella. Ulkopuolisen näkemys voi selkeyttää ja avata brändisi solmuja oikein urakalla.

Toinen seikka, jolloin kirjoittajan täytyy olla rehellinen, liittyy arvoihin. Sisällöntuottaja, joka on kasvissyöjä, ei todennäköisesti halua kirjoittaa lihantuottajalle tekstejä. Kirjoittaja, joka ei kuulu kirkkoon, voi kokea tukalaksi tehdä tekstejä kovin uskonnollisista aiheista ja päinvastoin. Itsekin olen joutunut freelancerina toteamaan osalle yhteydenottajista, että tuotan sisältöä vain aineettomille palveluille ja kestävän kehityksen mukaisille toimijoille.


Voit myös pohtia, auttaisiko pelkkä tekstin oikoluku ja editointi sisällöntuotannon sijaan. Eli käytännössä kirjoitat itse tekstin, mutta sisällöntuottaja käy sen läpi kieliopin, lauserakenteiden ja kokonaisuuden osalta. Siitäkin voi olla liiketoiminnallesi valtavasti apua. Sisällöntuottaja voi niin ikään auttaa sisällön tuottamisessa ilman, että hänen tarvitsee uppoutua syvällisesti haastavaan alaan. Tarjoan itsekin editointi- ja oikolukupalvelua, joten ole ihmeessä yhteydessä, jos tämmöinen yhteistyö voisi mielestäsi olla vastaus toiveisiisi.


Miksi palkata freelance-sisällöntuottaja?


Kannattaako sitten ottaa riski ja palkata freelance-sisällöntuottaja? Vastaus on: kannattaa, ehdottomasti.


Kampaaja osaa taikoa harakanpesästäni hyvän lopputuloksen. Remonttityypit osaavat nikkaroida keittiöistä suoraan sisustuslehtiin kelpaavia kokonaisuuksia. Freelance-kirjoittajat osaavat kirjoittaa mitä hankalimmista aiheista onnistuneita artikkeleita.


Joten miksi et palkkaisi freelance-sisällöntuottajaa? Hän saattaa näet parhaimmillaan

 • ylittää odotuksesi reilusti

 • tarjota uusia näkökulmia yrityksellesi

 • tuoda huomattavaa hyötyä brändillesi

 • kirjoittaa blogi- ja nettisivutekstit selkeämmällä kielellä

 • karsia liikaa ammattijargonia

 • tuoda kymmenittäin uusia ideoita sisältöihin ja markkinointiin

 • hahmottaa yrityksesi äänensävyn, jota voit jatkossa hyödyntää monissa kanavissa

 • siivittää brändisi hakukoneiden kärkisijoille.


Vaikka oletkin oman alasi asiantuntija, ulkopuoliseen tekijään investoiminen voi avata kokonaan uuden maailman yrityksellesi. Jos olet puurtanut vuosia samojen teemojen ympärillä, sisällöntuottaja saattaa tuoda kaivatun raikkaan tuulahduksen ulkopuolelta. Siitä voi olla merkittävää hyötyä brändillesi.


Joskus käy niin, että olet niin “inessä omassa skenessä”, että tuottamasi nettisivu- tai somesisällöt eivät avaudu asiakkaillesi. Olet ikään kuin tottunut katsomaan asioita vain omasta suunnastasi, mutta et asiakkaasi suunnasta.


Tällöin sisällöntuottaja voi kirjoittaa tekstit niin sanotusti kansankielellä ammattijargonin sijasta. Tavoitteena on, että se kuuluisa Pihtiputaan mummokin ymmärtää mistä on kyse, kuten toimittajakoulussa ruukattiin sanoa.


Sisällöntuottaja saattaa myös olla idearikas tekijä ja tuoda esille asioita, joita et osannut itse edes ajatella. Ulkopuolisen näkemys voi selkeyttää ja avata brändisi solmuja oikein urakalla.


Hakukoneoptimoitua sisältöä tekevän sisällöntuottajan tehtävänä on rakentaa väylä hakukoneiden kautta nettisivuillesi tai verkkokauppaasi. Mutta ihmeisiin hän ei pysty, mikäli oma brändisi tai nettisivusi eivät ole kunnossa.

Omassa työssäni olen myös huomannut, että monilta asiakkailta puuttuu oma tone of voice eli äänensävy. Parhaimmillaan äänensävy on omaperäinen mutta tunnistettava. Sisällöntuottajan tehtävänä voi olla hahmotella äänensävyäsi, jota yrityksesi voi jatkossa hyödyntää useissa eri kanavissa.


Sinulla on vastuu brändisi kehittämisessä


Kukapa meistä ei olisi tavannut yrityksiä, joiden nettisivut ovat suoraan 90-luvulta? Houkuttelevatko ne nettisivukävijää tutkailemaan sivuja enemmän? Eivät välttämättä.


On myös olemassa yrityksiä, joiden nettisivut ovat kyllä modernit ja hienot, mutta epäjohdonmukaiset. Asiakkaan polku ei hahmotu, ja pahimmillaan hän luikkii vähin äänin naapurin verkkokauppaan.


Myös yrityksen visuaalinen ilme saattaa olla hapuileva: sininen ja punainen vain valikoituivat jostain kumman syystä brändiväreiksi, logon piirsi TET-viikon aikana toimitusjohtajan kummityttö Paintilla ja Facebook-sivun kansikuva katkeaa puolesta välistä. Kuulostaako surkuhupaisalta – ja samalla niin tutulta?


Sisällöntuottaja freelancer hahmottelee paperille sisällöntuotannon suunnitelmia. Pöydällä on muistikirja ja kahvikuppi.
Brändin kehittämiseen kannattaa panostaa. Esimerkiksi graafikon apu voi tehdä ihmeitä – samoin kuin sisällöntuottajan.

Sisällöntuottajat ja esimerkiksi digimarkkinoijat tekevät tärkeää työtä asiakasyritysten markkinoinnin ja näkyvyyden eteen. Hakukoneoptimoitua sisältöä tekevän sisällöntuottajan tehtävänä on rakentaa väylä hakukoneiden kautta nettisivuillesi tai verkkokauppaasi. Mutta ihmeisiin hän ei pysty, mikäli brändisi tai nettisivusi eivät ole kunnossa.


Jos sivustosi ei vastaa visuaalisesti tai toiminnallisesti sitä mitä kuluttaja odottaa, kirjoittajan työ menee pahimmillaan kokonaan harakoille – ja harakat eivät ole kovin hyviä asiakkaita. Asiakkaalla itsellään on jatkuva vastuu kehittää omaa brändiään.


Freelance-kirjoittaja voi ulkopuolisena tekijänä antaa omat kommenttinsa esimerkiksi brändisi kehittämiseksi. Sinun kannattaa tarttua ehdotuksiin, jos myyntisi takkuaa ja data kertoo nettisivukävijöiden katoavan nopeasti paikalta.


Ainakin nämä seuraavat seikat ovat yrityksesi vastuulla:

 • Palvelupaletin selkeyttäminen

 • Omien tavoitteiden asettaminen

 • Kohderyhmän ja ostopersoonien havainnollistaminen

 • Nettisivujen tai verkkokaupan toiminnallisuus ja johdonmukaisuus

 • Brändin visuaalinen ilme: logo, värit, nettisivut, somekanavat, valokuvat ja videot

 • Viestintä- ja markkinointistrategian suunnittelu

 • Tone of voicen hahmotteleminen (sisällöntuottaja voi auttaa).

Yhteenveto


Sisällöntuottajan palkkaamista ei kannata liiaksi jännittää. Me freelancer-kirjoittajat olemme oman ammattialamme asiantuntijoita, joille eri aiheista kirjoittaminen on arkipäivää.


Moni freelance-sisällöntuottaja on erikoistunut tiettyihin teemoihin ja ammattialoihin. Siksi suosittelen, että etsit käsiisi tekijän, joka ymmärtää edes jonkin verran alaasi.


Jos erikoistunutta sanaseppää ei tunnu löytyvän, voit myös hyvillä mielin luottaa työn kirjoittajalle, joka ei entuudestaan tunne toimialaasi. Sisällöntuottajat ovat mestareita etsimään ja sisäistämään tietoa. Sinun tehtäväsi on kuitenkin tarjota hänelle riittävästi pohjatietoa toimeksiantoa varten.


Voit myös luottaa siihen, että vastuunsa tunteva tekijä kertoo sinulle rehellisesti, jos tekstin aihe osoittautuu liian hankalaksi. Tällöin ette tuhlaa toistenne aikaa sen enempää, ja sisällöntuottaja voi mahdollisesti suositella sinulle verkostostaan toista kirjoittajaa, jolta aihe kenties luonnistuu paremmin.


Toisinaan pelkkä tekstin editointi voi toimia sisällöntuotannon sijaan. Eli kirjoitat itse tekstin, mutta freelance-kirjoittaja käy sen läpi. Tällöin sinun ei tarvitse huolehtia, onnistuuko kirjoittaja tekemään tekstin omasta ammattialastasi. Tällainen yhteistyö edellyttää sinulta kuitenkin aikaa kirjoittamiselle.


Parhaimmillaan sisällöntuottaja voi kuitenkin ylittää odotuksesi 100–0. Saatat saada hänestä luotettavan, varman ja ammattitaitoisen kumppanin tueksi yrityksesi markkinointiin. Freelance-kirjoittaja voi niin ikään tarjota sinulle roppakaupalla uusia ideoita ja näkemyksiä. Tällä kaikella voi olla valtava vaikutus brändiisi, näkyvyyteesi ja koko liiketoimintaasi.


Kaipaatko puuttuvaa palasta täydentämään tiimiäsi? Soita tai laita vaikka viestiä chatissa niin tuumaillaan lisää.


74 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page