top of page
 • Writer's pictureTiia Ung

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto vie aikaa – näin kauan kirjoittajalla kuluu blogitekstin kirjoittamiseen

Päivitetty: 13. helmik.

Sisältöjen kirjoittaminen on mitä suurimmilta osin vaativaa ajatustyötä. Mitä hankalampi tekstin aihe, sitä enemmän aikaa hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto vaatii.


Tietokone, silmälasit, kello ja kalenteri lepäävät sisällöntuotannon ammattilaisen pöydällä.

"Kuinka kauan vie kirjoittaa 500 sanan blogiteksti?"


Näin minulta on männä vuosina kysytty monia kertoja.


Olisi ihana vastata suoraan kysymykseen suoralla vastauksella, mutta valitettavasti joudun kerta toisensa jälkeen toteamaan: se riippuu. Koska se todellakin riippuu monesta asiasta.


Kysymys on kuitenkin tärkeä, sillä tuntimäärä vaikuttaa siihen, miten kirjoittaja aikatauluttaa työtään, mutta osittain myös siihen, miten sisällöntuotannon kustannukset määräytyvät.


Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto – mitä kaikkea se pitääkään sisällään?


Puretaan aivan ensiksi hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto atomeiksi, jotta sinulle hahmottuu, mitä kaikkea kirjoittaja tekee kun hän naputtelee esimerkiksi blogitekstin tai tekee muuta verkkosivujen sisällöntuotantoa.


Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto sisältää näitä vaiheita


 1. Lähteisiin ja taustamateriaaliin perehtyminen

 2. Avainsana-analyysi ja muut SEO-valmistelut

 3. Tekstin suunnittelu, rakenteen jäsentely ja ideointi

 4. Varsinainen kirjoitustyö

 5. Tekstin editointi (jolloin nousevat esille myös ongelmakohdat, jotka täytyy ratkaista)

 6. Hakutermien tsekkaus ja sijoittelu

 7. Sisäiset ja ulkoiset linkit

 8. Viimeinen oikoluku

 9. Tekstin lähettäminen sähköpostilla asiakkaalle

 10. Jos asiakas haluaa muutoksia, muokkausten teko artikkeliin

 11. Tekstin syöttäminen asiakkaan sivuille, jos niin on sovittu

 12. Mahdollisten valokuvien etsiminen (jos kirjoittaja lisää tekstin sivuille)

 13. Kuvien optimointi (jos kirjoittaja lisää tekstin sivuille)

 14. Kuvatekstien kirjoittaminen (jos kirjoittaja lisää tekstin sivuille)


Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on siis paljon muutakin kuin vain sanojen laittamista toistensa perään. Siihen kuuluu huomattavasti niin ajatustyötä kuin teknisempää työskentelyäkin.


Jokaisen asiakkaan toiveet ovat erilaiset ja siksi myös sisällöntuotannon työvaiheet voivat vaihdella. Osa asiakkaista antaa tekijälle valmiit sisältösuunnitelmat ja ohjeet. Osa haluaa syöttää tekstin itse verkkosivuille. Osa ojentaa kirjoittajalle koko paketin hoidettavaksi, mutta on pitkin matkaa tukena sisällöntuotannossa, jos tekijä kaipaa lisätietoa jostain asiasta.


Lue myös, millainen oma sisällöntuotannon prosessini on.


Näin kauan aikaa hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto vie


Sitten sukellamme blogitekstin pääaiheeseen eli siihen, montako tuntia kirjoittaminen vie.


Olen yrittäjyyden alusta lähtien merkannut tunnit ylös aina kun kirjoitan tekstejä eri asiakkaille. Näin minun on jälkikäteen helppo vertailla, paljonko hinnastoni mukainen sisällöntuotanto vie aikaa. On ollut hauska huomata, että esimerkiksi 800 sanan artikkeli eri asiakkailla vie aika lailla saman ajan. Tämä on minulle tärkeä tieto, koska tällöin tiedän, että hinnastoni on tasa-arvoinen kaikille asiakkailleni.


Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on paljon muutakin kuin vain sanojen laittamista toistensa perään. Siihen kuuluu huomattavasti niin ajatustyötä kuin teknisempää työskentelyäkin.

En ota laskelmassa huomioon alkupalavereita asiakkaan kanssa tai alkuvaiheen sähköpostittelua, vaan paneudun vain itse sisällön tuottamiseen. Täytyy myös muistaa, että käsittelen omaa kokemustani; toisella kirjoittajalla blogitekstin kirjoittamiseen tai verkkosivujen sisällöntuotantoon voi mennä enemmän tai vähemmän tunteja.


Vertailen alla kolmea erilaista artikkelityyppiä: kahta tavanomaista hakukoneoptimoitua blogitekstiä ja yhtä haastatteluna toteutettua nettisivujen tekstiä, jossa SEO on myös isossa roolissa.


Esimerkki 1: Blogiteksti 800 sanaa

Teema/aihe: lakipalvelut | Vaikeusaste: keskivaikea

​Työvaihe

Tuntimäärä

Lähteisiin ja taustamateriaaliin perehtyminen

40 minuuttia

Avainsana-analyysi

20 minuuttia

​Tekstin suunnittelu, rakenteen jäsentely

30 minuuttia

Kirjoitustyö

2 tuntia 30 minuuttia

Tekstin editointi

1 tuntia 30 minuuttia

Avainsanojen tsekkaus ja sijoittelu

10 minuuttia

Sisäiset ja ulkoiset linkit

10 minuuttia

Viimeinen oikoluku ja loppusilaukset

30 minuuttia

​Tekstin lähettäminen asiakkaalle

10 minuuttia

Tuntimäärä yhteensä

6 tuntia 30 minuuttia


Tämän lakiaiheisen tekstin luokittelen keskivaikeaksi. Siksi perehtyminen, kirjoittaminen ja editointi vie hieman pidemmän ajan. Mitä vaikeampi aihe, sitä kauemmin tekstin kirjoittaminen vie – vaikka teksti olisi lyhytkin.


Esimerkki 2: Nettisivuteksti 500 sanaa, haastattelu

Teema/aihe: terveys | Vaikeusaste: helppo

​Työvaihe

Tuntimäärä

Lähteisiin ja taustamateriaaliin perehtyminen

30 minuuttia

Haastattelun sopiminen

15 minuuttia

Haastattelukysymykset

15 minuuttia

Haastattelu

30 minuuttia

Haastattelun purku

1 tunti 15 minuuttia

Avainsana-analyysi

15 minuuttia

Tekstin suunnittelu, rakenteen jäsentely

30 minuuttia

Kirjoitustyö

2 tuntia 30 minuuttia

Tekstin editointi

1 tunti 30 minuuttia

Avainsanojen tsekkaus ja sijoittelu

15 minuuttia

Sisäiset ja ulkoiset linkit

10 minuuttia

Viimeinen oikoluku ja viimeistely

20 minuuttia

Tekstin lähettäminen sähköpostilla haastateltavalle

10 minuuttia

Tekstin editointi kommenttien pohjalta

40 minuuttia

Uusitun version lähettäminen haastateltavalle ja asiakkaalle

10 minuuttia

​Tuntimäärä yhteensä

9 tuntia 15 minuuttia


Tämä toinen esimerkkiteksti on aiheeltaan helppo, mutta haastattelu pidentää tuntimäärää huomattavasti kaikkine työvaiheineen. Jos haastateltavia on useampi, tuntimäärä pitenee entisestään.


Haastattelun purku eli litterointi on kaikkein työläin vaihe. Mitä pidempi haastattelu, sitä kauemmin litterointi vie. Minulla on tapana purkaa haastattelut sana sanalta, koska se tuo tekstiin enemmän syvyyttä ja haastateltavan ääni pääsee oikeuksiinsa.


Koska haastattelutekstit vievät eniten aikaa, laskutan niiden kohdalla asiakkailtani haastattelulisän hinnaston mukaisen hinnan päälle.


Esimerkki 3: Blogiteksti 800 sanaa

Teema/aihe: retkeily | Vaikeusaste: helppo

​Työvaihe

Tuntimäärä

Lähteisiin ja taustamateriaaliin perehtyminen

30 minuuttia

Avainsana-analyysi

30 minuuttia

Tekstin suunnittelu, rakenteen jäsentely

30 minuuttia

Kirjoitustyö

2 tuntia

Tekstin editointi

1 tunti 10 minuuttia

Avainsanojen tsekkaus ja sijoittelu

15 minuuttia

Sisäiset ja ulkoiset linkit

10 minuuttia

Viimeinen oikoluku

20 minuuttia

Tekstin lähettäminen sähköpostilla asiakkaalle

10 minuuttia

Pienimuotoiset muokkaukset tekstiin

15 minuuttia

Tekstin lisääminen asiakkaan nettisivuille ilman muotoiluja (kursivointi, lihavointi ym.)

20 minuuttia

Muotoilujen palauttaminen tekstiin

10 minuuttia

Kuvien etsiminen kuvapankista

20 minuuttia

Kuvien optimointi

10 minuuttia

Kuvateksti

10 minuuttia

Tuntimäärä yhteensä

7 tuntia


Tämä kolmas esimerkki poikkeaa hieman tyypillisestä toimeksiannosta, sillä siinä kirjoittaja lisää tekstin asiakkaan nettisivuille. Tämä on yleensä harvinaisempaa. Tekstin lisääminen vie oman aikansa, mikä kannattaa aina huomioida, kun pohdit minkä verran varaat aikaa blogitekstin kirjoittamiselle.


Joskus pelkkä aiheen sisäistäminen vie tunteja. Ei ole mukava kirjoittaa asiasta, jota ei ole sisäistänyt, eikä sisäistämätön ajatus varmastikaan tavoita myöskään lukijaa.

Mitkä tekijät vaikuttavat sisällöntuotantoon kuluviin tunteihin?


Kuten edellisessä kappaleessa huomasimme, sisällöntuotannon eri vaiheet vievät oman aikansa. Työssäni olen pistänyt merkille, mitkä tekijät eritoten kasvattavat tuntimääriä. Niitä ovat:


 • Sanamäärä

 • Tekstin aihe

 • Haastattelu


Sanamäärä

Jos teksti on pitkä, sen kirjoittaminen vie totta kai pidemmän ajan. Tällöin sisällöntuotannon jokainen vaihe venyy jonkin verran, ja etenkin kirjoitustyö ja tekstin editointi pidentävät tuntimäärää.


Aihe

Vaikka voisi helposti kuvitella, että sanamäärä painaa eniten vaakakupissa, se ei pidä aivan paikkaansa. Sanamäärää enemmän vaikuttaa tekstin aihe.


Mitä hankalampi aihe, sitä pidempi aika kirjoittamiseen täytyy varata – vaikka sanamäärä olisi vaivaiset 300 sanaa. Tämä saattaa olla hankala käsittää, mutta näin se vain menee käytännössä.


On aivan eri asia kirjoittaa esimerkiksi sisustamisesta kuin ohjelmistokehityksestä (tämä toki riippuu kirjoittajasta ja hänen erikoistumisestaan).


Joskus pelkkä aiheen sisäistäminen vie tunteja. Ei ole mukava kirjoittaa asiasta, jota ei ole sisäistänyt, eikä sisäistämätön ajatus varmastikaan tavoita myöskään lukijaa. Tästä syystä suosin itse aiheita, joista tiedän osaavani kirjoittaa luontevasti tai jotka kykenen sisäistämään nopeasti.


Haastattelu

Sisällöntuotannon tuntimäärään vaikuttaa myös se, käytetäänkö tekstin tuottamisessa haastattelua. Haastattelumuotoinen teksti vie reippaammin aikaa, koska siinä on enemmän liikkuvia osia (haastateltavan löytäminen, haastattelun sopiminen, haastateltavan omat aikataulut, haastattelun purku ynnä muuta). Toki haastattelumuotoinen tekstikin voi syntyä sutjakasti, mutta yleensä ottaen artikkelit, joissa on enemmän työvaiheita, vievät pidemmän ajan.


Paradoksaalisesti uskon, että nopeus syntyy vapaudesta: kun annat itsellesi tilaa kirjoittaa, tuotat tekstin lopulta nopeammin. Tämä johtuu siitä, että ajattelu kaipaa ympärilleen väljyyttä. Myös flow-tilan saavuttaa helpommin, kun mieli on rento.

Voiko sisällöntuotantoa tehdä nopeammin?


Koska rakastan työskennellä rauhassa ja kiireettömästi, en kannusta ketään muutakaan nopeaan sisällöntuotantoon.


Tekisikin mieleni heti suorilta vastata otsikon kysymykseen: ei missään nimessä voi. Ajatuksia kun ei voi pakottaa nopeammiksi, eikä liioin sormiakaan treenata supersuorituksiin. Totuus kuitenkin on, että muutamien tekijöiden avulla sisällöntuotannon tuntimäärää on mahdollista aivan pikkiriikkisen tiivistää.


Nämä tekijät auttavat tekemään sisällöntuotantoa jokseenkin sutjakammin


 • Riittävä aika ja laveat tuntimäärät – nopeus syntyy paradoksaalisesti ajattelun vapaudesta

 • Sisällöntuotannon prosessin hiominen huippuunsa

 • Asiakkaan tuki kirjoitustyössä ja tavoitettavissa oleminen

 • Aikaraamit ja tavoitteet


Paradoksaalisesti uskon, että nopeus syntyy vapaudesta: kun annat itsellesi tilaa kirjoittaa, tuotat tekstin lopulta nopeammin. Tämä johtuu siitä, että ajattelu kaipaa ympärilleen väljyyttä. Myös flow-tilan saavuttaa helpommin, kun mieli on rento.


Prosessi on olennainen taikasana. Kun sisällöntuottaja viilaa työskentelyprosessinsa jokaisen vaiheen huippuunsa, työskentely sujuu jouhevammin. Aikaa ei tällöin uppoa turhaan sähläämiseen.


Tekijä viettää ansaittua kahvitaukoa sisällöntuotannosta. Hän pitelee kahvikuppia käsissään.
Jokainen tarvitsee taukoa työnteosta. Ajatukset kaipaavat pieniä ja suurempia lepohetkiä. Sallithan levon itsellesi?

Asiakkaan antamaa tukea ei korvaa mikään. Jos asiakas haluaa oma-aloitteisesti kulkea matkassa tarjoten tukea ja lähdemateriaalin kirjoitustyöhön, sisällön tuottaminen luonnistuu mukavasti ja ennen kaikkea tuntuu mukavalta. Ylipäätään se, että asiakas on käytettävissä kun kirjoittajana yritän tavoitella häntä, sujuvoittaa ja nopeuttaa työskentelyä merkittävästi. Toimiva ja avoin yhteistyö on kaiken A ja O.


Yrittäjänä väljyys ja kiireettömyys ovat osa suurempaa filosofiaani.

Jonkinlaiset (laveahkot) aikaraamit kannattaa myös asettaa itselleen, jotta tekstin viilaaminen ei ole loputonta.


Jos vaikka aloitan uuden tekstin kirjoittamisen klo 9 aamulla, palastelen kirjoitustyötä sopiviin pätkiin. Saatan esimerkiksi ottaa tavoitteeksi, että klo 12 mennessä olen perehtynyt aiheeseen, tehnyt avainsana-analyysin, suunnitellut runkoa ja aloittanut kirjoitustyötä. Sen jälkeen palkitsen itseni lounaalla ja kahvitauolla.


Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on vaativaa ajatustyötä, jossa riittävä tila on tärkeää


Vain aniharvoin suostun tekemään artikkeleita kiireisellä aikataululla. Lähdin yrittäjäksi, jotta saan työskennellä väljästi ja pidän periaatteestani kiinni jättämällä kalenteriin reilusti tilaa, kun otan vastaan uuden toimeksiannon.


Minulle on tärkeää, että voin palata kirjoittamani artikkelin pariin muutama päivä sen jälkeen, kun olen saanut sen valmiiksi. Tällöin saatan huomata tekstistä kohtia, jotka eivät toimi ja kaipaavat muokkausta. Kun mieli on saanut lepoa tekstistä, virheet suorastaan pomppaavat esille ja korjaan ne.


Työntekijän kello on pöydällä. Kello heijastuu pöydän pinnasta.
Liian tiukat aikaraamit tappavat luovuuden ja pidemmän päälle myös sisällöntuottajan jaksamisen.

Ylipäätään yrittäjänä väljyys ja kiireettömyys ovat osa suurempaa filosofiaani. En kannusta ketään juoksemaan oravanpyörässä. Laadukkuus syntyy rauhallisesta ja keskittyneestä tekemisestä. Kiireettömyys synnyttää luovuutta, levollisuutta ja hyvinvointia.


Koska haluan käyttää sisällöntuotantoon riittävästi aikaa, en laskuta tuntiperusteisesti, vaan suosin kiinteitä hintoja. Olen laskenut tarkasti, mikä on kannattavaa ja mikä ei. En voi tokikaan hioa tekstejä loputtomiin, mutta on huojentavaa tietää, että saan hioa niitä niin kauan, että olen itse tyytyväinen, eikä asiakas joudu maksamaan ylimääräistä.


Yhteenveto


Tämän tekstin tarkoitus oli osoittaa, että kirjoittaminen on monitasoinen matka, eikä blogi- tai nettisivuteksti synny sormia napsauttamalla.


Markkinointitoimistojen ja jokaisen freelance-tekijän kannattaisikin huomioida, etteivät aikaraamit ole puristavan ahtaat. Tiedän kokemuksesta, miltä tuntuu kirjoittaa jos tunnit ovat kovin tiukat. Pidemmän päälle ankara tahti on perin kestämätöntä; tekijän aivot eivät millään jaksa jatkuvaa ylikuumentumista.


Koska kirjoittaminen on ajattelua vaativaa tietotyötä, pääkoppa kaipaa lepohetkiä. Kirjoittaja kaipaa lepohetkiä. Elämä ei ole suoritus, eikä sitä saisi olla myöskään työ. Aina on mahdollista valita toisin, valita kiireettömämpi elämä.


Miltä kuulostaisi ajatuksella hiottu hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto? Täällä ollaan, ota yhteyttä!


362 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page