• Tiia Ung

Sisällöntuotanto vie aikaa – näin kauan sisällöntuottajalla kuluu yhden blogitekstin kirjoittamiseen

Päivitetty: 21. syysk.

Sisällöntuotanto on mitä suurimmilta osin ajatustyötä. Mitä hankalampi tekstin aihe, sitä enemmän aikaa hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto vaatii.


Freelance-kirjoittajan tietokone, silmälasit, kello ja kalenteri lepäävät pöydällä. Kellosta sisällöntuottaja näkee, paljonko sisällöntuotanto vie aikaa.

Kuinka kauan vie kirjoittaa 500 sanan blogiteksti? Näin minulta on männä vuosina kysytty useita kertoja.


Olisi ihana vastata suoraan kysymykseen suoralla vastauksella, mutta valitettavasti joudun kerta toisensa jälkeen toteamaan: se riippuu. Koska se todellakin riippuu monesta asiasta.


Kysymys on kuitenkin tärkeä, sillä tuntimäärä vaikuttaa siihen, miten freelance-kirjoittaja aikatauluttaa työtään, mutta osittain myös siihen, miten sisällöntuotannon hinta määräytyy.


Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto sisältää monia eri vaiheita


Puretaanpa aivan ensiksi hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto atomeiksi, jotta sinulle hahmottuu, mitä kaikkea sisällöntuottaja tekee, kun hän kirjoittaa esimerkiksi blogitekstin.


Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto sisältää nämä vaiheet

 • Lähteisiin ja taustamateriaaliin perehtyminen

 • Avainsana-analyysi

 • Tekstin suunnittelu, rakenteen jäsentely ja ideointi

 • Varsinainen kirjoitustyö

 • Tekstin editointi (jolloin nousevat esille myös ongelmakohdat, jotka täytyy ratkaista)

 • Avainsanojen tsekkaus ja sijoittelu

 • Sisäiset ja ulkoiset linkit

 • Viimeinen oikoluku

 • Tekstin lähettäminen sähköpostilla asiakkaalle

 • Jos asiakas haluaa muutoksia, muokkausten teko

 • Tekstin syöttäminen asiakkaan sivuille, jos niin on sovittu

 • Mahdollisten valokuvien etsiminen (jos sisällöntuottaja lisää tekstin sivuille)

 • Kuvien optimointi (jos sisällöntuottaja lisää tekstin sivuille)

 • Kuvatekstien kirjoittaminen (jos sisällöntuottaja lisää tekstin sivuille)

Sisällöntuotanto on siis paljon muutakin kuin vain kirjoittamista. Siihen kuuluu paljon niin ajatustyötä kuin teknisempää työskentelyäkin.


Jokaisen asiakkaan toiveet ovat erilaiset ja siksi myös sisällöntuotannon prosessi vaihtelee. Osa asiakkaista antaa freelance-kirjoittajalle valmiit sisältösuunnitelmat ja ohjeet. Osa haluaa syöttää tekstin itse nettisivuille. Osa ojentaa sisällöntuottajalle koko paketin hoidettavaksi, mutta on kuitenkin pitkin matkaa tukena kirjoitustyössä, jos kirjoittaja kaipaa vaikka lisätietoa jostain asiasta.


Sisällöntuotanto purettuina tunneiksi


Seuraavaksi käymme läpi, kauanko aikaa kukin sisällöntuotannon vaihe vie. En ota huomioon alkupalavereita asiakkaan kanssa tai sähköpostittelua, vaan paneudun vain itse sisällön tuottamiseen. Täytyy myös muistaa, että käsittelen omaa kokemustani; toisella kirjoittajalla blogitekstin kirjoittamiseen voi mennä enemmän tai vähemmän tunteja.


Freelance-kirjoittajana olen yrittäjyyden alusta lähtien merkannut tunnit ylös, kun kirjoitan tekstejä eri asiakkaille. Näin minun on jälkikäteen helppo vertailla, paljonko hinnastoni mukainen sisällöntuotanto vie aikaa. On ollut hauska huomata, että esimerkiksi haastattelumuotoinen teksti tai 800 sanan artikkeli eri asiakkailla vie aika lailla saman ajan. Tämä on minulle tärkeä tieto, koska silloin tiedän, että sisällöntuotannon hinnastoni on tasa-arvoinen kaikille asiakkailleni.


Vertailen alla kolmea erilaista artikkelityyppiä, kahta tavanomaista blogitekstiä ja yhtä haastatteluna toteutettua nettisivutekstiä. Ensimmäinen blogiteksti edustaa perinteisempää sisällöntuotantoa, mutta aihe on keskivaikea. Toinen esimerkki perustuu haastattelulle ja on varsin lyhyt nettisivuteksti. Kolmas esimerkki on helppo blogiteksti, mutta aikaa hurahtaa enemmän, koska sisällöntuottaja syöttää tekstin asiakkaan nettisivuille.


Esimerkki 1: Blogiteksti 800 sanaa

Teema/aihe: lakipalvelut | Vaikeusaste: keskivaikea

​Työvaihe

Tuntimäärä

Lähteisiin ja taustamateriaaliin perehtyminen

40 minuuttia

Avainsana-analyysi

20 minuuttia

​Tekstin suunnittelu, rakenteen jäsentely

30 minuuttia

Kirjoitustyö

2 tuntia 30 minuuttia

Tekstin editointi

1 tuntia 30 minuuttia

Avainsanojen tsekkaus ja sijoittelu

10 minuuttia

Sisäiset ja ulkoiset linkit

10 minuuttia

Viimeinen oikoluku ja loppusilaukset

30 minuuttia

​Tekstin lähettäminen asiakkaalle

10 minuuttia

Tuntimäärä yhteensä

6 tuntia 30 minuuttia

Esimerkki 2: Nettisivuteksti 500 sanaa, haastattelu

Teema/aihe: terveys | Vaikeusaste: helppo

​Työvaihe

Tuntimäärä

Lähteisiin ja taustamateriaaliin perehtyminen

30 minuuttia

Haastattelun sopiminen

15 minuuttia

Haastattelukysymykset

15 minuuttia

Haastattelu

20 minuuttia

Haastattelun purku

1 tunti

Avainsana-analyysi

10 minuuttia

Tekstin suunnittelu, rakenteen jäsentely

30 minuuttia

Kirjoitustyö

2 tuntia

Tekstin editointi

1 tunti 30 minuuttia

Avainsanojen tsekkaus ja sijoittelu

10 minuuttia

Sisäiset ja ulkoiset linkit

10 minuuttia

Viimeinen oikoluku ja viimeistely

20 minuuttia

Tekstin lähettäminen sähköpostilla haastateltavalle

10 minuuttia

Tekstin editointi kommenttien pohjalta

30 minuuttia

Uusitun version lähettäminen haastateltavalle ja asiakkaalle

10 minuuttia

​Tuntimäärä yhteensä

8 tuntia

Esimerkki 3: Blogiteksti 800 sanaa

Teema/aihe: retkeily | Vaikeusaste: helppo

​Työvaihe

Tuntimäärä

Lähteisiin ja taustamateriaaliin perehtyminen

30 minuuttia

Avainsana-analyysi

30 minuuttia

Tekstin suunnittelu, rakenteen jäsentely

30 minuuttia

Kirjoitustyö

2 tuntia

Tekstin editointi

1 tunti

Avainsanojen tsekkaus ja sijoittelu

15 minuuttia

Sisäiset ja ulkoiset linkit

10 minuuttia

Viimeinen oikoluku

20 minuuttia

Tekstin lähettäminen sähköpostilla asiakkaalle

10 minuuttia

Pienimuotoiset muokkaukset tekstiin

15 minuuttia

Tekstin lisääminen asiakkaan nettisivuille ilman muotoiluja (kursivointi, lihavointi ym.)

20 minuuttia

Muotoilujen palauttaminen tekstiin

10 minuuttia

Kuvien etsiminen kuvapankista

20 minuuttia

Kuvien optimointi

10 minuuttia

Kuvateksti

10 minuuttia

Tuntimäärä yhteensä

6 tuntia 50 minuuttia

Kuten taulukoista käy ilmi, tekstit ovat erilaisia. Eniten aikaa omalla kohdallani kuluu haastattelun pohjalta kirjoitettuun tekstiin. Laskutankin asiakkaalta pienehkön haastattelulisän hinnaston mukaisen hinnan päälle, jos teen artikkelin haastattelun pohjalta. Haastattelu nimittäin lähes vääjäämättä teettää enemmän työtä.


Ensimmäisen esimerkin lakiaiheisen tekstin luokittelen keskivaikeaksi. Siksi perehtyminen, kirjoittaminen ja editointi vie hieman pidemmän ajan.


Paradoksaalisesti nopeus syntyy vapaudesta: kun annat itsellesi tilaa kirjoittaa, tuotat tekstin lopulta nopeammin.

Toinen esimerkki on aiheeltaan helppo, mutta haastattelu pidentää tuntimäärää. Mitä pidempi haastattelu, sitä kauemmin aikaa vie sekä haastattelu että sen purku. Haastattelun purku on usein työläin vaihe. Minulla on tapana purkaa haastattelut sana sanalta, koska se tuo tekstiin enemmän syvyyttä ja haastateltavan ääni pääsee luontevasti oikeuksiinsa.


Kolmas esimerkki poikkeaa hieman tyypillisestä toimeksiannosta, sillä siinä sisällöntuottaja lisää tekstin asiakkaan nettisivuille. Tämä on harvinaisempaa. Tekstin lisääminen vie oman aikansa, mikä kannattaa huomioida, kun pohdit, minkä verran varaat aikaa blogitekstin kirjoittamiselle.


Lue myös, mistä tekijöistä laadukas sisältö syntyy.


Mitkä tekijät vaikuttavat sisällöntuotantoon kuluviin tunteihin?


Kuten edellisessä kappaleessa huomasimme, sisällöntuotannon eri vaiheet vievät oman aikansa. Sisällöntuottajan työssäni olen laittanut merkille, mitkä tekijät eritoten kasvattavat tuntimääriä. Niitä ovat:

 • Sanamäärä

 • Tekstin aihe

 • Haastattelu

Jos teksti on pitkä, sen kirjoittaminen vie luonnollisesti pidemmän ajan. Tällöin sisällöntuotannon jokainen vaihe venyy hieman, mutta etenkin kirjoitustyö ja tekstin editointi pidentävät tuntimäärää.


Vaikka voisi helposti ajatella, että sanamäärä painaa eniten vaakakupissa, se ei pidä täysin paikkaansa. Sanamäärääkin enemmän vaikuttaa yleensä tekstin aihe. Mitä hankalampi aihe, sitä pidempi aika kirjoittamiseen täytyy varata – vaikka sanamäärä olisi vaivaiset 300 sanaa.


On aivan eri asia kirjoittaa esimerkiksi sisustamisesta kuin ohjelmistokehityksestä. Tämä toki riippuu freelance-kirjoittajasta ja hänen erikoistumisestaan. Siksi suosinkin itse aiheita, joista tiedän osaavani kirjoittaa luontevasti tai jotka kykenen sisäistämään nopeasti – vaikka aihe ei olisi minulle edes ennestään tuttu.


Osa aiheista siis vaatii enemmän paneutumista. Joskus pelkkä aiheen sisäistäminen vie tunteja. Ei ole mukava kirjoittaa asiasta, jota ei ole sisäistänyt. Sisäistämätön ajatus ei varmastikaan tavoita myöskään lukijaa.


Yksi tärkeä tekijä on myös se, käytetäänkö tekstin tuottamisessa haastattelua. Haastattelumuotoinen teksti vie useimmiten reippaasti aikaa, koska siinä on enemmän liikkuvia osia (haastateltavan löytäminen, haastattelun sopiminen, haastattelun purku ynnä muuta). Toisinaan haastattelumuotoinen tekstikin voi syntyä sutjakastikin, eli yhtä totuutta ei ole tässäkään.


Lue myös miten freelance-kirjoittaja voi tehdä sisällöntuotantoa alalle, joka on hänelle vieras.


Miten sisällöntuottaja voi kirjoittaa nopeammin?


Koska rakastan työskennellä rauhassa ja kiireettömästi, en kannusta ketään muutakaan nopeaan sisällöntuotantoon. Tekisikin mieleni vastata otsikon kysymykseen: ei mitenkään. Ajatuksia kun ei voi pakottaa nopeammiksi, eikä liioin sormiakaan treenata supersuorituksiin. Totuus kuitenkin on, että muutamien tekijöiden avulla sisällöntuotannon tuntimäärää on mahdollista hieman tiivistää.


Nämä tekijät auttavat tekemään sisällöntuotantoa nopeammin

 • Riittävä aika, laveat tuntimäärät – nopeus syntyy ajattelun vapaudesta

 • Sisällöntuotannon prosessin hiominen huippuunsa

 • Asiakkaan tuki kirjoitustyössä, tavoitettavissa oleminen

 • Aikaraamit, tavoitteet

Paradoksaalisesti uskon, että nopeus syntyy vapaudesta: kun annat itsellesi tilaa kirjoittaa, tuotat tekstin lopulta nopeammin. Tämä johtuu siitä, että ajattelu kaipaa ympärilleen väljyyttä. Myös flow-tilan saavuttaa helpommin, kun mieli on rento.


Prosessi on olennainen taikasana. Kun sisällöntuottaja viilaa sisällöntuotannon prosessin jokaisen vaiheen huippuunsa, työskentely sujuu jouhevammin. Aikaa ei kulu tällöin turhaan sähläämiseen.


Sisällöntuottaja viettää kahvitaukoa. Hän pitelee kahvikuppia käsissään.
Jokainen tarvitsee taukoa työnteosta. Ajatukset kaipaavat pieniä ja suurempia lepohetkiä – salli lepo itsellesi.

Asiakkaan antamia pohjatietoja ja tukea ei korvaa mikään. Jos asiakas haluaa oma-aloitteisesti kulkea matkassa tarjoten tukea ja lähdemateriaalin kirjoitustyöhön, sisällöntuotanto luonnistuu mukavasti ja ennen kaikkea tuntuu mukavalta. Ylipäätään se, että asiakas on käytettävissä, kun sisällöntuottaja yrittää tavoitella häntä, sujuvoittaa työskentelyä merkittävästi. Yhteistyö on kaiken A ja O.


Yrittäjänä väljyys ja kiireettömyys ovat osa suurempaa filosofiaani.

Jonkinlaiset (laveahkot) aikaraamit kannattaa myös asettaa itselleen, jotta tekstin viilaaminen ei ole loputonta. Jos vaikka aloitan uuden tekstin kirjoittamisen klo 9 aamulla, palastelen kirjoitustyötä sopiviin pätkiin. Saatan esimerkiksi ottaa tavoitteeksi, että klo 12 mennessä olen perehtynyt aiheeseen, tehnyt avainsana-analyysin, suunnitellut runkoa ja aloittanut kirjoitustyötä. Sen jälkeen palkitsen itseni lounaalla ja tauolla.


Tutustu myös, miten sisällöntuotannon prosessi etenee.


Sisällöntuotanto on vaativaa ajatustyötä – riittävä tila on tärkeää


Toisinaan suostun tekemään artikkeleita nopeallakin aikataululla. Pääsääntöisesti pyrin kuitenkin jättämään kalenteriin tilaa, kun otan vastaan uuden asiakastekstin.


Minulle on tärkeää, että voin palata kirjoittamani artikkelin pariin muutama päivä sen jälkeen, kun olen saanut sen valmiiksi. Tällöin saatan huomata tekstistä kohdat, jotka eivät toimi ja kaipaavat muutosta. Kun mieli on saanut lepoa tekstistä, myös virheet pomppaavat esille.


Freelance-kirjoittajan kello on pöydällä. Kello heijastuu pöydän pinnasta.
Liian tiukat aikaraamit tappavat luovuuden ja pidemmän päälle myös sisällöntuottajan jaksamisen.

Ylipäätään yrittäjänä väljyys ja kiireettömyys ovat osa suurempaa filosofiaani. En kannusta ketään juoksemaan oravanpyörässä. Laadukkuus syntyy rauhallisesta ja keskittyneestä tekemisestä. Kiireettömyys synnyttää luovuutta, levollisuutta ja hyvinvointia.


Koska haluan käyttää sisällöntuotantoon riittävästi aikaa, en laskuta tuntiperusteisesti, vaan suosin kiinteitä hintoja. Olen laskenut tarkasti, mikä on kannattavaa ja mikä ei. En voi tokikaan hioa tekstejä loputtomiin, mutta on huojentavaa tietää, että saan hioa niitä niin kauan, että olen itse tyytyväinen – eikä asiakas joudu maksamaan ylimääräistä.


Yhteenveto


Tämän tekstin tarkoitus oli osoittaa, että kirjoittaminen on monitasoinen matka, eikä blogi- tai nettisivuteksti synny sormia napsauttamalla.


Markkinointitoimistojen ja jokaisen freelance-kirjoittajan kannattaisikin huomioida, etteivät aikaraamit ole puristavan ahtaat. Tiedän kokemuksesta, miltä tuntuu kirjoittaa, jos tunnit ovat tiukat. Pidemmän päälle kova tahti on perin kestämätöntä; sisällöntuottajan aivot eivät jaksa jatkuvaa ylikuumentumista.


Koska kirjoittaminen on ajattelua vaativaa tietotyötä, pääkoppa kaipaa lepohetkiä. Kirjoittaja kaipaa lepohetkiä. Elämä ei ole suoritus, eikä sitä saisi olla myöskään työ. Aina on mahdollista valita toisin, valita kiireettömämpi elämä.


Kiireetöntä ja ajatuksella hiottua sisällöntuotantoa? Laita viestiä, chattaa tai soita!


129 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki